Akende hooldus

Fenestra akende ja rõduuste hooldusjuhend
 
Üldised tingimused hooldusvajaduse määramisel
Akende ja rõduuste hooldusvajadus sõltub hoone asukohast, kasutamise iseloomust, ruumide mikrokliimast ja antud piirkonnas valitsevatest keskkonnatingimustest, s.h.:
· toodete gabariidid, avanemisskeem ja kuju
· toodetele tarnija poolt paigaldatud täiendav lisavarustus (näiteks ribakardinad, värske õhu ventiilid, lukud, fiksaatorid jt)
· toodetele või nende lähedale tellija poolt paigaldatud materjal (näiteks kardinad, rulood, toataimed, küttekehad jt)
· mikrokliima (temperatuur ja suhteline õhuniiskus) ruumides, hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteem
· keskkonna saastatus (näiteks tolm, heitgaasid, putukad)
· hooldusvajadus määratakse toodete regulaarse kontrollimise teel, aga vähemalt kord aastas tuleb tooteid hooldada.
 
Raamide avamine ja sulgemine
Nb! Avatavate raamide hinged tuleb reguleerida koheselt, kui on tuvastatud nende käigutakistus!
Aknaraamid jagunevad:
· tuulutusraamid
· pesuks avatavad raamid
· fikseeritud raamid (Fenix tüüpi tooted)
Tuulutusraame on soovitav avada ainult ruumide tuulutuseks. Tugeva tuule, vihma või lumesaju korral tuulutusraame mitte avada. Kui tuulutusraami pindala ületab 1 m2, siis tuleb kasutada lisafiksaatoreid aknaraami püsimiseks soovitud asendis. Mitte lasta õhuvooludel raame “loopida”. Tuulutusraami sulgemisel tuleb veenduda, et käepide on suletud asendis, siis on raami kõik lukud sulgunud.
 
Klaaside pesemine
Nb! Pesuks avatavaid raame ei tohi avada ruumide tuulutamiseks!
Pesuks avatud raamid tuleb kindlalt fikseerida ja vajadusel toestada. Töö katkestamise või lõpetamise korral tuleb raamid sulgeda ja kontrollida kõigi selleks ettenähtud lukkude ja riivide suletust. Klaaside pesu teostada ainult selleks otstarbeks ettenähtud pesuvahenditega vastavalt pesuvahendi kasutamisjuhendile. Raamidele ja lengile valgunud vedelik kuivatada. Peale tööde teostamist tuleb raamid täielikult sulgeda. Kinnist tüüpi akende välispinnad tuleb pesta väljastpoolt ohutul viisil. Kui pesuks avatavate raamide avamist pesemist võimaldaval määral takistavad ehituslikud (radiaatorid, võred jms.) või sisustuselemendid (kapid, lauad jms.), tuleb raamid ettevaatlikult eest ära tõsta, avades kõik lukud ja eemaldades polthingi ühendavad tihvtid.
 
Värskeõhuventiilide (standardis „biobe”) kasutamine
Nb! Värskeõhuventiilide klapi asendi määramisel tuleb jälgida hoone ventilatsiooniprojektis sätestatud nõudeid!
Värske õhu ventiilide klappide reguleerimine: avatud asend = nupud väljapoole, kinn i= nupud sissepoole.
Ebapiisava õhuvoo puhul tuleb kontrollida ja vajadusel puhastada ventiili tolmufilter ja toote lengi läbiv pilu. Selleks tuleb lahti keerata ventiili korpuse kinnituskruvid, eemaldada klapp, ventiili korpus ja tolmufilter, see puhastada ning kinnitada ventiil tagasi aknalengile vastupidises järjekorras.
 
Ribakardinad
Klaaside pesu, toodete hoolduse vms. ajaks on soovitatav ribakardinad kas eemaldada või fikseerida ülemisse asendisse. Tolmu puhastamiseks kasutada selleks ettenähtud töövahendeid.
 
Klaaside ja klaaspakettide vahetus
Nb! Soovitame tellida teenus klaasimisfirmast või pöörduda tootja poole!
 
Tolmutihend ja põhitihendid:
Nb! Kaheraamiliste toodete tolmutihendis, mis asub välimise raami soones on tuulutusavad, mis võimaldavad raamidevahelise õhutuse ja sõltuvalt piirkonna saastatusest võib raamide vahele aknalengile sadestuda nii tolmu kui ka sattuda putukaid. Siseraami ja lengivahelisi tihendeid saab kontrollida, asetades paberilehe nende vahele ja peale raami sulgemist paberilehte enda poole tõmmates. Kui leht väljub kergelt, tähendab see, et tihendus puudub, kui raskelt, on tihendus korras. Siseraami hinged ja lukud tuleb reguleerida nii, et tihendus oleks tagatud raami kogu perimeetri ulatuses. Tihendite hooldamiseks tuleb nad puhastada ja kergelt silikoonõliga määrida. Tihendite purunemise või eemaldumise korral tuleb need asendada.
 
Puitosad
Puitalumiiniumakende puitosad kontrollida vähemalt 1 kord 5 aasta tagant. Pesuks kasutada aluselisi pesuvahendeid. Defektide ilmnemisel värvkattes või puidus, tuleb need parandada välistingimusteks ettenähtud viimistlusmaterjalidega: puhastada defektne koht, pahteldada ja värvida.
 
Alumiiniumprofiilid
Alumiiniumprofiilide värvkate vajab perioodilst puhastamist tolmust, nõest ja keskkonnasaastast vähemalt 1 kord 5 aasta tagant. Määrdunud alumiiniumprofiilid puhastada esialgu rohke veega, et tolmuosakesed ei kraabiks värvipinda ja pesta neutraalse pesuvahendiga. Anodeeritud pinnatöötluse korral jälgida erilise hoolega, et profiilidele ei valguks happelisi ega leeliselisi vedelikke. Alumiiniumprofiilide drenaažiavad puhastada vähemalt 1 kord aastas.
 
Lukud, lattriivid ja hinged
Kaheraamiliste toodete puhul tuleb vähemalt 1 kord aastas sulused puhastada, määrida lukuõliga kõik liikuvad detailid ja kontrollida ning vajadusel pingutada käepidemete kinnituskruvid. Fenix toote puhul tuleb täita suluseid tarniva ettevõtte (siegenia) soovitusi. Juhime Teie tähelepanu, et akende ja rõduuste kasutamisel normaaltingimustest erinevates tingimustes (näiteks niisked, kütmata või keldrikorrusel asuvad ruumid, eriprojektid), tuleb akende seisukorda kontrollida tihedamalt.