CE-märgistus

MIS ON AKENDE CE-MÄRGISTUS? 
 
CE-märgis on direktiivide põhjal toodetele kehtestatud nõuetele vastavuse kinnitus. Ehituslike toodetele lisatud CE- märgisega kinnitab tootja, et toode vastab Euroopa Liidu asjakohaste direktiivide nõuetele. CE-märgistusega tooted on testitud vastavalt Euroopa standarditele. CE- märgistusega tagatakse kõikide tootjate vahel võrdsed nõuded ja tingimused. Testilaborite sertifikaadid annavad tellijatele kindluse lubatud tooteomaduste olemasolust. 
 
Ehitusmaterjalide standardites, nagu ka akende tootestandardis, on tavaliselt määratletud rida kohustuslikke nõudmisi omadustele. Kõik tootestandardis avaldamiseks nõutud omadused peavad olema testitud enne tootele CE- märgi andmist. Akende tootestandardi kohaselt peab valmistaja avaldama toote tuulekestvuse, sademekindluse, õhutiheduse ja soojusisolatsiooni klassid.