IOSU ja IOU rõduukse paigaldus

Enne paigaldust
Veendu toote sobivuses seinakonstruktsiooni.
Hangi piisav info paigaldussõlmede ja –viisi kohta.
Veendu, et avas ei oleks liigniiskust ega jääd.
   □ Jää takistab tuhendusmaterjali nakkumist konstruktsiooniga.
   □ Liigniiskus võib põhjustada hilisemaid probleeme käiguvahedega.
Ära paigalda transpordi käigus vigastatud toodet, vaid võta ühendust tootja esindajaga edasiste juhiste saamiseks.
 
Vana rõduukse eemaldamine
Kata põrand 1,5 meetri laiuselt kattematerjaliga.
Eemalda kõigepealt ukselehed. Kasuta vajalikke tööriistu- ja meetodeid, mis välistavad vana ukseklaasi purunemise.
Eemalda vanad paigaldusvuuki katvad liistud ja aknapaled.
Väldi vanade aknapalede liigset vigastamist. Vajadusel lõika ukselengi ja aknapale liitekoht läbi, kasutades sobivaid tööriistu.
Eemalda vana lengi detailid, alustades alalengist, küljelengidest ning ülalengist. Eemalda vana tihendusmaterjali jäägid ja kiilud.
Võimalusel kontrolli ava alumise osa soojusisolatsiooni.
 
Uue ukse paigaldus
Kui paigaldusvahe on suurem kui 30 mm, tuleb tingimata kasutada sobivast materjalist (näiteks kuivast puidust) abilengi, mis tuleb tugevalt kinnitada aluskonstruktsiooni külge. Abilengi ja konstruktsiooni vahe tuleb korralikult tihendada.
Paigalda rõduukse lengi alla (kindlasti küljelengi ja vaheposti kohale) õigele kõrgusele loodimiskruvid või statsionaarsed kiilud. Statsionaarse kiilu gabariit ei tohiks ületada 1/2  lengi laiusest.
Tõsta rõduukse leng (ilma raamita) ukseavasse.
Kiilu hingedepoolne leng reguleeritavate kiilude abil paigale vertikaalsuundades ning kinnita see kinnituskruvidega seinakonstruktsiooni külge. Alumise hinge taha tuleb paigaldada statsionaarne kiil . Läbi kahe ülemise hinge keeratakse (vähemalt üks kruvi hinge kohta) pikad kruvid seinakonstruktsiooni külge.
Kiilu lukupoolne leng reguleeritavate kiilude abil paigale vertikaalsuundades ning paigalda üks statsionaarne kiil lengi ülaossa. Kinnita leng kinnituskruvidega seinakonstruktsiooni külge. Kontrolli, et lenginurgad on korralikult kinni.
Tõsta ukseleht hingedele.
Kui kasutada reguleeritavaid kiile, ei tohi kinnituskruve kinni keerata liiga tugevalt, võimaldamaks nende kiilude hilisemat eemaldamist.
Täida paigaldusvuuk sobiva tihendusmaterjaliga 2/3 sügavuselt, vaadatuna seestpoolt. Väljastpoolt võib vuuk jääda täitmata paari sentimeetri ulatuses, tagamaks konstruktsiooni kogunenud liigniiskuse väljaventileerumist.
Eemalda peale montaaživahu tardumist reguleeritavad kiilud ning täida nendest jäänud augud tihendusmaterjaliga. Statsionaarseid kiile eemaldada ei tohi. Kinnitage kinnitusavade kattekorgid ning ukselehe pidurisüsteemi varda taldmik.
Teosta ukselehe lõppreguleerimine, kasutades hingede konstruktsioonist tulenevaid võimalusi reguleerida ukselehte üles-alla ja külgsuunas.
Kata paigaldusvuuk seestpoolt sobivast materjalist katteliistudega, mille võib kinnitada liistunaeladega aknalengi külge.
Väljastpoolt kata paigaldusvuuk sobiva fassaadilahendusega (krohvimine, liistud, nurgaplekk, jne)
Peale paigaldustööde lõppu kaitse rõduuks ehitusaegse liigniiskuse ja mustuse eest.
 
 
Paigaldusjuht:
Martti Siitam
martti.siitamfenestra.ee
+372 514 4445