Kasulik teada

FENESTRA TOODETE TEHNILISE INFO ÜLEVAADE:

 
 
 
Akende tehniliste omaduste selgitused:
 
U-arv - soojapidavus
Akende soojapidavust arvestatakse U arvu järgi, mis tänapäevastel kvaliteetsetel akendel on 0,7 ja 1,0 vahel. See sõltub põhiliselt akna tüübist, klaaspaketi komponentidest ja akna suurusest. Mida madalam on U arv, seda kõrgem on soojapidavus. Akna U-arv(Uw) näitab, kui mitu vatti tunnis ühe aknapinna ruutmeetri kohta toast soojust väljub juhul, kui välistemperatuur on sisetemperatuurist 1 kraad madalam.
 
G-arv - päikesekaitse
Kevadel ja suvel võib ruumi temperatuur päikesekiirguse suure hulga tõttu kiiresti tõusta. Hoonetel, mille fassaadis on suured klaaspinnad võib jahutuseks kuluv energia kogus isegi ületada talviseks kütmiseks kuluva energia hulga. Kui soovitakse hoida madalamat temperatuuri, tuleks kasutada päikesekaitseklaase. Need on tavaliselt spetsiaalse pinnakattega. Päikesekaitse selektiivklaasid tagavad samaaegselt hea soojusisolatsiooni (madal U-väärtus) ja madala päikeseenergia sisenemise ruumi.
Päikesekaitset väljendatakse väärtusega g või Sf. Mida suurem on g-väärtus, seda tugevam on nn. kasvuhooneefekt. Mida väiksem on g-väärtus, seda stabiilsem on ruumi temperatuur.
 
LT- valguse läbivus
Näitab klaasi läbiva nähtava valguse hulka protsendina.
 
UV - Nähtamatu lühilainekiirgus protsendina, mis võib põhjustada materjalide pleekumist ja vananemist.
 
Rw, Rw+Ctr - mürasummutavus
Tiheda liiklusega tänava, raudtee, lennujaama või kiirtee ääres asuval hoonetel tasub kasutada müra summutavad aknaid. Mürasummutavus oleneb aknas järgmistest teguritest:
- Kaheraamilisel aknal võimalikult lai lengilaius, kus raamid on teineteisest võimalikult kaugel.
- Klaaside erinev ja võimalikult suur paksus: erineva paksusega klaasidest pakett ja asümmeetriline konstruktsioon tõhustavad heliisolatsiooni.
- Klaaside lamineerimine: lamineeritud klaasis kasutatakse kahte või enamat klaasikihti.
Müra summutamise seisukohalt on parim spetsiaalse mürasummutuskile kasutamine. Klaasi mürasummutavust mõõdetakse mürasummutusindeksi Rw väärtusega, mida väljendatakse detsibellides (dB). Mida suurem on vastav näitaja, seda paremini klaas müra summutab.
 
 
Lisaks on "kasulik teada" alt Teil võimalik lugeda Fenestra toodete garantii, hoolduse, paigalduse jms kohta.