CE-MÄRKNING

Vad är CE-märkning? 

CE-märkning i fönster och dörrindustrin är officiell från juli 2013 och vi vid Profile Systems följer standarden helt. CE-märkningen fungerar som en verifikation att produkten överensstämmer med de viktiga kraven i Byggproduktdirektivet (CPD), ett rättsligt mandat för europakomissionen. CE-certifierade fönster och dörrar förser yrkesverksamma inom byggsektorn med en enhetlig sats av tekniska standarder för att uppskatta och specificera produktprestanda med extra försäkran om att Profile Systems produkter är säkra och passar för ändamålet. 
 
Alla Fenestra AS produkter är CE-märkta i linje med dessa krav.