ISO 9001

ISO9001 är ett internationellt erkänt kvalitetsledningssystem.

ISO 9001:2008 är titeln på ett dokument (Standard) som beskriver de krav en organisation måste hålla fast vid i deras kvalitetssystem för ISO 9001:2008 certifiering. ISO 9001:2008 definierar INTE din produkts eller tjänsts verkliga kvalitet. Standarden hjälper dig att uppnå jämna resultat och förbättrar kontinuerligt processen. ISO9001 bedömer om ditt kvalitetsledningssystem är lämpligt och verkningsfullt samtidigt som det driver dig till att identifiera och genomföra förbättringar.