PRAKTISK INFORMATION

ÖVERBLICK AV TEKNISKA DATA FÖR FENESTRA AS PRODUKTER

U-värde - värmebevarande
Värmebevarande för fönster kalkyleras genom U-värde vilket ligger mellan 0,7-1,0 för moderna fönster av hög kvalitet. Främst beror det på fönstrets typ och storlek samt den glasade delens komponenter. Ju lägre U-värde, ju högre värmebevarande. U-värde (Uw) för ett fönster visar hur många watt per timme och 1 m2 som försvinner genom ett utrymme förutsatt att yttertemperaturen är 1 grad lägre än innertemperaturen.
 
G-värde – solreglering
Temperaturen i ett utrymme kan stiga mycket hastigt under vår och sommar på grund av en stor mängd solstrålning. Mängden energi som behövs för att kyla ned en byggnad vars fasad har en stor glasyta kan till och med överskrida mängden energi som krävs för uppvärmning vintertid. Om temperaturen ska hållas låg bör solregleringsglas användas. Dessa är vanligtvis med en specialbeläggning. Solregleringsglas ska säkerställa en bra värmeisolering (lågt U-värde) och en låg mängd solenergi att komma in i utrymmet samtidigt.
Solreglering anges genom g-värde eller Sf-värde. Ju större G-värde ju kraftigare så kallad växthuseffekt. Ju lägre G-värde ju stabilare blir temperaturen i ett utrymme.
 
LT – ljusöverföring
Visar i procent mängden synligt ljus som går genom ett glas.
 
UV - Osynliga kortvågor i procent, vilket kan leda till att material bleks och åldras.
 
Rw, Rw+Ctr - ljudisolering
Att använda ljudisolerade fönster för byggnader nära trafikerade gator, järnväg, flygplats eller motorvägar är en god idé. Ljudisolering av ett fönster beror på följande faktorer:
- Så bred fönsterram som möjligt i fönster med två bågar där karmarna är så långt ifrån varandra som möjligt;
Olika och största möjliga glastjocklek: montage med glas av olika tjocklek och asymmetrisk konstruktion intensifierar ljudisolering;
- Laminerade glas - två eller fler glaslager används i laminerat glas.
För lättare ljudisolering är den bästa lösningen speciell ljudisolerande film. Ljudisolering för glas mäts i Rw-värde (i decibel, dB) av ljudisoleringsindex. Ju högre värde ju bättre isoleras fönstret från buller av glas.